W swojej twórczości wykorzystuję różne media: malarstwo, rysunek, grafikę, rysunek przestrzenny i plakat. Obrazy są ściśle związane z moim osobistym doświadczeniem, przedstawiają dialog pomiędzy człowiekiem a jego otoczeniem. Plakaty odnoszą się do problemów politycznych i społecznych.